Etalonare
Etalonare – cât de precis este?

Este o procedură ce măsoară diferența dintre greutatea indicată de cântar și greutatea corectă. Se realizează plasând o serie de mase (greutăți) etalon pe cântar și comparând masa etalonului cu cea indicată de cântar.
Etalonarea se poate efectua pentru orice model de cântar, indiferent dacă este omologat metrologic sau nu. Ea nu influentează precizia cântarului, doar o măsoară și o certifică. Rezultatul este un certificat de etalonare care ne indică eroarea de măsurare a cântarului, sub forma unui tabel de forma:
tabel_etalonare_lr

Calibrare – ajustarea valorii măsurate.

Este o procedură ce modifică greutatea indicată de cântar astfel încât să se apropie cât mai mult de greutatea corectă. Se realizează cu mase (greutăți) etalon și se aduc corecții cântarului pentru așa încât greutatea indicată de cântar să fie aceeași cu cea corectă, în limitele de precizie nominale ale cântarului.
Calibrarea se poate efectua pentru orice model de cântar, indiferent dacă este omologat metrologic sau nu. Cântarele omologate metrologic se recalibrează numai în cadrul procedurii de verificare metrologică periodică și numai de către laboratoare metrologice autorizate.

Calibrare
Omologare metrologica
Omologare metrologică – garanția valorii măsurate.

Este o procedură metrologică strict reglementată legal ce urmărește să garanteze corectitudinea măsurătorilor unui cântar. În acest sens sunt impuse o serie de condiții tehnice pe care elementele esențiale ale cântarului (senzori, indicator de greutate etc.) și modul de fabricație trebuie să le îndeplinească. Aceste condiții sunt definite în standarde recunoscute internațional.
Calitatea de cântar omologat metrologic se atestă printr-un document (declarație de conformitate CE – dovada conformității produsului cu standardele relevante) și sigilii sau etichete de conformitate.
Cântarele utilizate în tranzacții comerciale trebuie să fie obligatoriu omologate metrologic. Cântarele omologate trebuie să efectueze în fiecare an procedura de verificare metrologică periodică.

Verificarea metrologică periodică – verificarea respectării parametrilor de omologare.

Este o procedură ce verifică dacă sistemul de cântărire respectă specificațiile metrologice pentru care a fost certificat în cadrul procedurii de omologare. Acestă procedură trebuie efectuată obligatoriu anual pentru toate cântarele utilizate în tranzații comerciale. Măsuratorile efectuate de un cântar cu verificarea periodică valabilă sunt recunoscute în toate țările din UE (legislația metrologică este armonizată) precum și în instanțele de judecată.
Verificarea metrologică periodică poate fi făcută numai de un laborator metrologic autorizat. Acestă procedură nu modifică caracteristicile metrologice ori precizia căntarului, ci doar verifică dacă acesta încă mai respectă caracteristicile metrologice pentru care a fost certificat (omologat) inițial.
Verificarea peridică se poate efectua numai cântarelor omologate metrologic. Rezultatul ei este un buletin de verificare periodică ce poate avea doar două tipuri de rezultate: ADMIS sau RESPINS.

Verificare periodica

Exemple de documente metrologice